Bezpłatna konferencja
Bezpieczny Podmiot Leczniczy

21 listopada 2019
godz. 9.00

Siedziba Business Center Club
Pałac Lubomirskich
Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

DOŚWIADCZENI PRAKTYCY
Dyskusja przedstawicieli środowiska prawniczego i lekarskiego

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Rozwiązywanie rzeczywistych problemów podmiotów leczniczych

GOTOWE ROZWIĄZANIA
Możliwość wymiany doświadczeń i dostosowania rozwiązań w ramach indywidualnych konsultacji

O czym posłuchasz na konferencji?

PROBLEMY PRAWNE
Jak poprawnie prowadzić podmiot leczniczy aby ustrzec się problemów prawnych? Usłyszysz m.in. o użytkowaniu sprzętu medycznego i o prowadzeniu dokumentacji medycznej

KONTROLE NFZ
Jak wygląda kontrola NFZ? Jak się do niej przygotować?

Świadczenia
Jakie prawa ma pacjent i jak je respektować? Jakie są konsekwencje naruszania praw pacjenta?

RECEPTY
Jakie są zasady wystawiania recept i e-recept oraz refundacji leków? Jak przebiegają kontrole NFZ?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Za co odpowiedzialna jest osoba zarządzająca podmiotem leczniczym? O personelu, sprzęcie i RODO.

OCHRONA PRAWNA
Jaka jest rola ochrony prawnej w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego?

Weź udział w konferencji zarejestruj się już dziś

Nasi prelegenci

Adam Twarowski
Radca prawny, legislator

Adam Twarowski posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze ochrony zdrowia, odpowiadając m.in. za organizację obsługi prawnej Narodowego Funduszu Zdrowia (dyrektor Biura Prawnego Centrali NFZ), organizację opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza (dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ). Specjalizuje się w doradztwie prawnym zarówno dla podmiotów z sektora publicznego, jak i przedsiębiorców. Jest wykładowcą z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego.

Dr n. med.
Beata Jagielska

Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wojewódzki Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Członek licznych towarzystw naukowych. Ekspert ds. badań klinicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Paweł Strzelec
Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Wieloletni nauczyciel akademicki. Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji Prawniczej PAN/ Oddział w Lublinie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

Dr nauk prawnych
Janusz Jaroszyński

Doktor nauk prawnych, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. Specjalizuje się w tematyce związanej z aspektami prawa medycznego, farmaceutycznego, farmakoekonomiki, systemów i finansowania ochrony zdrowia, zasad refundacji, korupcji oraz odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej pracowników medycznych. Doświadczony praktyk, który przybliża kadrze medycznej i zarządzającej aspekty stosowania i interpretowania prawa.

Program konferencji

9.00 - 9.30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Powitalny poczęstunek

9.30 - 9.45

POWITANIE

Prezes Zarządu INTER Polska Janusz Szulik

9.45 - 10.30

Jak prowadzić podmiot leczniczy aby ograniczyć problemy prawne

Prelegenci: dr n. med Beata Jagielska, mec. Adam adam_twarowski

10.30 - 11.15

Informacja i zgoda w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych

Prelegent: mec. Paweł Strzelec

11.15 - 11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30 - 12.15

Odpowiedzialność osoby zarządzającej podmiotem leczniczym

Prelegenci: dr n. med Beata Jagielska, mec. Adam Twarowski

12.15 - 12.45

Rola ochrony prawnej w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego

Prelegent: dyr. Andrzej Twardowski, TU INTER Polska S.A.

12.45 - 13.15

PRZERWA

lunch

13.15 - 14.00

Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym - zasady kontroli NFZ w praktyce

Prelegenci: dr Beata Jagielska, mec. Adam Twarowski

14.00 - 14.50

Zasady wystawiania i refundacja recept lekarskich

Prelegent: dr nauk prawnych Janusz Jaroszyński

14.50 - 15.10

Podsumowanie konferencji

Prezes Zarządu INTER Polska Janusz Szulik

Liczba miejsc jest ograniczona zarejestruj się już dziś

Partnerzy i patroni medialni